Promoties voor houtvergassingsketels

Houtvergassingsketels kunnen tijdens de werking al de moeite waard zijn, maar er zijn ook subsidies die de overgang vergemakkelijken. Welke subsidies van toepassing zijn op de houtvergassingsketel en welke voorwaarden van toepassing zijn, geeft u een duidelijk overzicht van deze bijdrage.

Belangrijkste financier: BAFA

Het BAFA (Federaal Bureau voor Economie en Exportcontrole) promoot onder meer de conversie van oude verwarmingssystemen naar moderne, kosteneffectieve biomassacentrales.

Sinds 2010 kan de subsidie ​​niet langer worden toegepast voor nieuwe gebouwen, maar alleen voor bestaande gebouwen. Het gebouw moet al vanaf 1 januari 2009 een verwarmingssysteem hebben gehad, maar op die datum moet op zijn minst een bouwaanvraag of een bouwadvertentie beschikbaar zijn geweest om de subsidie ​​mogelijk te maken.

De basis voor de subsidie ​​blijft dat de ketel een nominaal vermogen heeft van minstens 5 kW maar niet meer dan 10 kW. De ketel moet ook een buffertank hebben met een afmeting van ten minste 55 l per kW vermogen.

De voorwaarden zijn kort opnieuw samengevat:

  • Gebouw was al in 2009 en had een verwarming in bedrijf of
  • er was op 1 januari 2009 minstens één bouwkennisgeving of bouwaanvraag
  • De ketelcapaciteit ligt tussen 5 en 100 kW
  • Cache is beschikbaar
  • Grootte van de buffertank ten minste 55 l per kW vermogen

Bedrag van de basisfinanciering van BAFA

De BAFA-financiering is verdeeld in een basisdeel- en combinatiefinanciering. Het basissubsidiebedrag voor alle brandhoutvergassingsketels die aan de eisen voldoen, is een forfaitair bedrag. Voor alle in aanmerking komende ketels wordt een forfaitair bedrag van 1.400 EUR betaald.

aanvullende financiering

Daarnaast is er een combinatiebonus of een efficiëntiebonus.

efficiëntie Bonus

Als het gebouw bijzonder energiezuinig is, wordt een extra bonus toegekend. In termen van energie-efficiënte constructie ziet BAFA vooral een effectieve thermische isolatie en lage warmteverliezen in het gebouw. De waarden vereist door de EnEV (de maximale waarden voor bestaande gebouwen) moeten met minimaal 30 procent worden onderschreden.

Dit kan worden aangetoond met het energiecertificaat voor het gebouw. Als er nog steeds een hydraulische balancering en een aanpassing van de stooklijn aan het gebouw is, kan de efficiëntiebonus worden geclaimd. De basisfinanciering neemt vervolgens toe tot 1,5 keer, dat wil zeggen van 1400 EUR tot 2100 EUR vast tarief.

combinatie bonus

Als tegelijkertijd een zonnesysteem wordt gebouwd, kan een extra 500 EUR worden geclaimd. De installatie van beide installaties moet tegelijkertijd worden uitgevoerd, voor de houtvergassingsinstallatie zijn de leveringsvoorwaarden ongewijzigd van toepassing. De combinatiebonus kan ook worden gecombineerd met de efficiëntiebonus als aan alle voorwaarden is voldaan.

Innovatiebonus is niet van toepassing op brandhout carburateurs

Voor brandhoutvergasser bestaat de innovatiebonus niet, deze is alleen van toepassing op andere biomassa-installaties.

Andere promoties voor ketels met houtvergassing

KfW heeft ook een - hoewel veel minder strenge - financiering voor de bouw van een houtvergassingsketel. Het kan worden gepromoot als een op zichzelf staande maatregel of als onderdeel van een energiegerelateerde renovatie als er een Efficiency House-norm naar voren komt.

De afzonderlijke deelstaten hebben enkele subsidies die kunnen worden gebruikt bij het omzetten naar houtvergassingsketels. Vraag uw gespecialiseerd bedrijf wie de huidige financieringsmogelijkheden in de betreffende regio kent.

Video Board: Hargassner kloofhout en stukhout verwarming