Tapwater zelf testen - kan dat?


Keer op keer rijst de vraag of men ook zijn eigen drinkwater voor verschillende waarden kan testen. Of dit ook daadwerkelijk werkt en met welke waarden dat mogelijk is, wordt daarom verduidelijkt door het volgende artikel.

Uitgebreide onderzoeken zijn niet mogelijk

Voor de bepaling en verificatie van de kwaliteit van het drinkwater zijn er een groot aantal parameters beschikbaar.

Veel van deze parameters kunnen alleen worden getest in goed uitgeruste laboratoria met gespecialiseerde apparatuur. Sommige tests voor bepaalde verontreinigende stoffen of schadelijke stoffen in drinkwater zijn zeer complex en worden daarom zelden of in het geval van een specifieke verdenking uitgevoerd.

Afgezien van de dure speciale onderzoeken, kunnen sommige basisparameters voor de kwaliteit van het drinkwater ook thuis worden getest met behulp van eenvoudige teststrips.

Geschikte teststrips zijn verkrijgbaar in apotheken of speciale mailers die gespecialiseerd zijn in thuistesten. Zo'n afzender is bijvoorbeeld het bedrijf "Selfcontrol" (wasser-test.org).

Geschikte parameters voor zelfcontrole

Voor sommige van de waarden die relevant zijn voor de drinkwaterkwaliteit, zijn er ook teststrips op de markt beschikbaar.

hard water

Teststrips voor de bepaling van de waterhardheid zijn niet alleen in de apotheek verkrijgbaar, maar ook gratis bij de fabrikant Calgon.

Ook is de verantwoordelijke waterleverancier verplicht om informatie te verstrekken over de mate van hardheid van het drinkwater.

pH

De bepaling van de pH van het water kan ook eenvoudig worden uitgevoerd met teststrips. Het geeft informatie over de zuurwaarde van het drinkwater. Het moet zo neutraal mogelijk zijn (pH 7).

Detectie van nitriet en nitraat

Nitraat en nitriet kunnen in elkaar worden omgezet. Zelfs in lage concentraties kunnen ze levensbedreigend zijn voor zuigelingen, maar in hogere concentraties zijn ze ook gevaarlijk voor oudere kinderen en volwassenen. Ze kunnen kankerverwekkend zijn en leiden tot de vorming van een struma.

Nitraat en nitriet zijn voornamelijk afkomstig van meststoffen of ontlasting in drinkwater.

Detectie van lood

Ook kan een detectie van lood in drinkwater vrij eenvoudig worden gedaan met teststrips. Dit is vooral belangrijk wanneer er nog oude leidingspijpen in het huis zijn. Lood kan zich ophopen in het stilstaande water in de leidingen en op lange termijn leiden tot loodvergiftiging in hogere concentraties.

Test voor pesticiden

De aanwezigheid van enkele gevaarlijke pesticiden kan ook worden getest met teststrips. Veel pesticiden kunnen schadelijk zijn, zelfs in lage concentraties

bacteriën detectie

Bovendien kunnen coliforme bacteriën (faecale bacteriën) nog steeds worden gedetecteerd met streak-tests. De test geeft echter gewoonlijk niet alle soorten bacteriën aan, net zo min als hun concentratie. Virussen, tocoplasma's en ander ongedierte worden ook niet herkend. De detectie van Legionella verloopt niet met teststrips.

Tips & Tricks

De betrouwbaarheid en nauwkeurigheid van de resultaten is verschillend voor de individuele parameters, maar binnen bepaalde limieten. Bij twijfel of verdenking moet een grondig laboratoriumonderzoek beslist worden geregeld.


Video Board: How Safe is Your Tap Water? | SHOCKED by Contamination Test!