De driehoeksverhouding met waterschade in het gehuurde appartement

In tegenstelling tot waterschade in uw eigen woning, komt een onvermijdelijke derde in het spel in een gehuurd appartement. De verhuurder of eigenaar is betrokken bij alle regelgevende en herstructureringswerkzaamheden. Naast de verduidelijking van de juridische situatie en verantwoordelijkheid voor aansprakelijkheid ontstaat een rechtsbetrekking met betrekking tot wonen en mogelijk huurverminderingsaanspraak.

Aansprakelijkheid en registratieplicht

Als er een waterschade is opgetreden in het gehuurde appartement, dat een kleine schade te boven gaat, moet de eigenaar of de verhuurder in elk geval onmiddellijk op de hoogte worden gebracht. Afhankelijk van de locatie van de oorzaak en de omvang van de schade, moet de melding van de waterschade bovendien worden uitgevoerd met uw eigen aansprakelijkheidsverzekering en, indien beschikbaar, met de inboedelverzekering.

Bij het bepalen wie de waterschade betaalt, zijn de oorzaak en het effect cruciaal. De verplichte bouwverzekering, die alleen door de eigenaar of verhuurder kan worden verkregen, is in feite een tapwaterschaderegeling.

Iedereen die de waterschade aan de verhuurder heeft gemeld, resulterend in de aanspraken op uitkeringen van het bouwen van verzekeringen, moet de verdere melding van de schade aan de verhuurder doorgeven. Hij is ook verplicht om onmiddellijk te rapporteren in overeenstemming met de algemene huurwetgeving met betrekking tot waterschade.

Verzekering en huurvermindering

In geval van schade aan het water in de woning ontstaat, naast de vaststelling en verantwoordelijkheid van de desbetreffende verzekering, de omstandigheid van de beperkte of volledig onbruikbare bruikbaarheid van het gehuurde. Hoewel de aansprakelijkheid van de eigenaar of de eigenaar de schade oploopt die in aangrenzende appartementen wordt gemaakt, worden andere compensatiebetalingen gesplitst.

De bouwverzekeringsmaatschappij betaalt de renovatiekosten en betaalt de tijdwaarde voor beschadigde of vernietigde meubels en huishoudelijke artikelen. De gezinsverzekering vergroot het verschil met de nieuwe inkoopwaarde, op enkele uitzonderingen na. De huurder kan de verminderde of falende bewoonbaarheid door middel van huurvermindering aan de verhuurder doorgeven.

Een huurvermindering in het geval van waterschade kan worden gecompenseerd door de verhuurder van de bouwverzekering. Dit geldt ook voor eventuele schadeclaims en kosten voor externe accommodatie zoals hotelkosten.

Vervuiler en verzekeringskeuze

In principe moet worden opgemerkt dat in geval van waterschade huurders en verhuurders moeten zien als een gemeenschap van gemak voor de verzekeringsmaatschappijen. Wisselwerking is nodig om de financiële last van de waterschade voor beide partijen te minimaliseren. In het algemeen:

  • De opdrachtgever van de huurder dekt de schadeafwikkeling met de verhuurder af via zijn privé-aansprakelijkheidsverzekering.
  • De veroorzaker van de huurder dekt de schaderegeling met zichzelf af via zijn inboedelverzekering.
  • Verhuurder dekt de schaderegeling via zijn bouw- en / of bouwaansprakelijkheidsverzekering.
  • De verhuurder moet de gepaste huurvermindering accepteren en deze zelf regelen.
  • Grove nalatigheid of geringe schade kan leiden tot niet-regulering in een verzekerde gebeurtenis

Tips & Tricks

Let op de belangrijke tijdsfactor bij het omgaan met waterschade. Als het gaat om latere regelgeving, kunnen zowel verhuurders als verzekeringsmaatschappijen van de huurder verwachten dat zij alle mogelijke maatregelen hebben genomen om de waterschade zoveel mogelijk te beperken. Bewaar waardevolle voorwerpen, verwijder stilstaand water zo snel mogelijk en sluit water en hoogspanningsleidingen af.

Video Board: