Pijpen normen en voorschriften


Pijpen en leidingen worden ook in veel huishoudens in huishoudens gebruikt. Voor de verwerking, de productie en de materialen voor leidingen gelden verschillende voorschriften. Een overzicht van de belangrijkste normen die van toepassing zijn op buizen kan daarom in dit artikel worden gevonden.

Normen voor buisdiameter

Zelfs met de normen voor buisdiameters is het grote aantal bestaande normen evident. Pijpleidingen spelen een belangrijke rol op veel gebieden van technologie, dus er zijn verschillende normen voor hen.

De diameter van een pijp en de zogenaamde vormstukken (voor het verbinden van pijpen) verschillende diameters worden gebruikt. De individuele buisdiameters worden niet in elkaar omgezet, maar vertegenwoordigen in werkelijkheid verschillende grootten.

In termen van diameter zijn de volgende normen van toepassing:

 • DIN (de Duitse industriële norm
 • ISO (International Organization for Standardization)
 • ASME (American Society of Mechanical Engineers)

DIN

De DIN is de Duitse industriële standaard, ontwikkeld door het Duitse Instituut voor Standaardisatie. Over het algemeen zijn ze van toepassing. Alleen de Europese normen (EN of DIN EN) die zijn uitgegeven door het Europabrede Comité voor Standaardisatie zijn uniform in heel Europa. DIN-normen zijn niet automatisch van toepassing in heel Europa.

ISO

ISO-normen zijn normen die zijn ontwikkeld door de International Organization for Standardization. 166 landen wereldwijd zijn lid van de ISO en de normen die het heeft ontwikkeld zijn daar vertegenwoordigd.

ASME

ASME-normen zijn alleen van toepassing op de Verenigde Staten. Niettemin gebruiken de buisstandaarden ook een metrisch systeem voor dimensionering.

Typische buitendiameter voor pijpen van verschillende standaard

Buizen volgens DIN EN 10357 hebben de volgende uitwendige diameters:

 • 8 mm
 • 10 mm
 • 13 mm
 • 19 mm

Buisjes volgens EN ISO 1227, aan de andere kant, hebben:

 • 10,2 mm
 • 13,5 mm
 • 17,2 mm
 • 21,3 mm

Buisafmetingen volgens ASME-BPE zijn gestandaardiseerd met:

 • 6,35 mm
 • 9,53 mm
 • 12,70 mm
 • 19.05 mm

Om deze reden zijn pijpen met verschillende standaarden niet compatibel met elkaar en kunnen ze niet met elkaar worden verbonden.

Andere normen met betrekking tot pijpen

Naast de toepasselijke normen voor dimensionering, zijn er ook verschillende nationale en internationale materiaalnormen en speciale normen voor bepaalde pijptypen.

Voor gelaste draadbuizen geldt dit bijvoorbeeld voor de algemene norm DIN 2440, het materiaal DIN St 33 (stalen buizen) of de algemene Europese norm EN 10255-M of EN 10255-H en het materiaal EN S 195.

Afmetingen en toleranties

Afmetingen en toleranties zijn in principe te vinden in DIN 2462 en DIN 2463, maar ook in EN 1127. Voor buizen met speciale eisen is echter DIN 17457 of EN 10217-7 van toepassing. Ook worden buizen met algemene eisen opnieuw in afmetingen en toleranties in de DIN 17455 beschreven.

Effect in de praktijk

Met betrekking tot leidingsystemen moet daarom in de praktijk altijd aan een groot aantal normen worden gedacht. In principe beslist men echter in de praktijk voor een normgebied waarin men dan consistent blijft.


Video Board: