Onder dakisolatie - zeer geschikt voor het achteraf aanbrengen van de zolder

Onder spantenisolatie is een gebruikelijke manier om een ​​dak te isoleren. Het is met name geschikt wanneer de uitbreiding van een zolder plaatsvindt of de thermische isolatie van een reeds bewoonde zolder wordt geoptimaliseerd. Het isolerende effect van een tussentijdse spantisolatie kan deze in hoge mate optimaliseren.

Particuliere aannemers beschouwen isolatie onder de spanten vaak als de minst gunstige manier om een ​​dak te isoleren. Het probleem: bij isolatie onder dakspanten wordt het isolatiemateriaal onder de spanten geplaatst, wat uiteraard betekent dat de leefruimte op de zolder lager is. Bij een schuin dak worden de beschikbare ruimte en de schappen voor meubels echter ook beperkt door de schuine plafonds zelf, zodat dit argument tegen een isolatie van een ondermuur niet echt belangrijk is. Over het algemeen is het een energie-efficiënte en zeer effectieve manier om een ​​dak te isoleren. Zijn sterke punten ontvouwen een Untersparrendämmung vooral als het wordt gecombineerd met andere vormen van dakisolatie.

Tabel 1: Minimale isolatiediktes, thermische geleidbaarheid en m2-kosten van geselecteerde isolatiematerialen

isolatiesteenwolglaswolEPS / piepschuimhennep
Minimale isolatiedikte (cm)14141416
Thermische geleidbaarheid in W / (mK)0,035 – 0,0400,032 – 0,0400,035 – 0,0450,04 – 0,045
Kosten per m2 (EUR)10 – 2010 – 205 – 2010 – 27

Onder dakspantisolatie en dakspantisolatie - een optimaal duo

Onder dakisolatie en dakspantisolatie vormt zich bijvoorbeeld een bijna perfect duo. Afhankelijk van het isolatiemateriaal kan dankzij deze combinatie de energie-efficiëntie van de dakisolatie met ongeveer een kwart worden verhoogd. Een zuivere Untersparrendämmung is theoretisch ook mogelijk, maar in de praktijk is dit met uitzondering van de daaropvolgende thermische isolatie van een reeds ontwikkeld en bewoond dak eerder zeldzaam.

Isolatie onder de spanten voorkomt koudebruggen

Een ander voordeel van een isolatie van de ondermuur is dat deze koudebruggen in het dakoppervlak minimaal zijn of geheel worden vermeden. Het hout van de spanten heeft drie tot vier keer meer warmtegeleidingsvermogen dan de isolatie van een tussentijdse dakspantisolatie. Thermische bruggen en dus energieverliezen zijn daarom vaak moeilijk te voorkomen in dergelijke constructies.

Welke gebouwen zijn geschikt voor isolatie onder de spanten?

Een Untersparrendämmung of de combinatie van Untersparren- en Zwischensparrendämmung is met name geschikt voor een latere uitbreiding van de zolder. Voor nieuwe gebouwen heeft deze vorm van dakisolatie echter weinig zin. In dit geval is de beslissing meestal altijd voor een Aufsparendämmung-val, wat de beste oplossing is vanuit het gezichtspunt van de bouwfysica, omdat het zorgt voor een continue en naadloze thermische isolatie zonder ruimteverlies op de zolder. Hetzelfde geldt voor oude gebouwen, waar toch een complete dakrenovatie te wijten is.

Een sub-spantenisolatie optimaliseert de thermische beveiliging

Net als alle andere isolatiematerialen optimaliseert een sub-dakspantilatie niet alleen de energie-efficiëntie, maar ook de thermische isolatie van het huis. Indien nodig speelt dit aspect ook een rol bij de keuze van het isolatiemateriaal. Als vuistregel hebben natuurlijke isolatiematerialen, zoals hennepisolatie, houtvezel, cellulose of vlas, veel betere hittebeschermende eigenschappen dan conventionele minerale wol of EPS / Styrofoam isolatie met vrijwel identieke isolatieprestaties.

Tips & Tricks

Een ondermargeisolatie is geschikt voor de daaropvolgende thermische isolatie van een reeds ontwikkeld dak, evenals voor renovatieprojecten waarbij het gehele dak niet vernieuwd hoeft te worden. Bijzonder effectief is een combinatie-isolatie van sub-spantenisolatie en tussentijdse spantisolatie. In vergelijking met een zuivere tussenliggende dakspantisolatie, vermindert het energieverlies via het dak van het huis met nog eens 25%.

Isolatie van het plafond van de bovenverdieping of isolatie van dakspanten

Voor veel oudere eengezinswoningen is de dakisolatie vrij slecht. De energiebesparingsverordening (EnEV) 2014 bepaalt dat voor zelf-gebruikte huizen met een maximum van twee appartementen, thermische isolatie kan worden weggelaten, zolang er een minimale thermische isolatie is door een isolerende laag van ongeveer 5 cm dik en de huidige eigenaar het gebouw al vóór 1 februari 2001 heeft bewoond. Voor alle andere gebouwen is ten minste de thermische isolatie van het bovenste verdiepingsplafond verplicht - wat de energie-efficiëntie van het huis betreft, heeft dit type isolatie dezelfde effectiviteit als een volledig geïsoleerd dak. Huiseigenaren die vervolgens kiezen voor isolatiemaatregelen in het dakgebied, zijn vaak goed geadviseerd met een complete dakisolatie, want voor een verbouwing van de voorheen ongebruikte zolder in de woonkamer is alleen het interieur in behandeling.

Sub-rafter isolatie voor daken al verwijderd

Een ondermarge-isolatie is ook geschikt voor het optimaliseren van de thermische isolatie van een reeds ontwikkeld en bewoond dak, bijvoorbeeld omdat de eigenaar moet voldoen aan de vereisten van de EnEV 2014 voor thermische isolatie. In dit geval wordt de isolatielaag van binnenuit op een bestaande muur gemonteerd, waarna een nieuwe gevelbekleding moet worden gemaakt. Het daarmee gepaard gaande ruimteverlies staat voor het feit dat op deze manier geen volledige renovatie van het dak nodig is.

Hoe wordt een sub-spantenisolatie gemaakt?

Een sub-spantenisolatie wordt aangebracht op een bestaande tussenliggende dakspantisolatie of rechtstreeks op de dakbedekking. In het geval van een combinatie van isolatie onder en tussenbalken, worden extra latten over de dakspanten geplaatst, waarvan de tussenruimten later volledig worden opgevuld door het isolatiemateriaal. Tegelijkertijd dient deze lat als basis voor de wandstructuur, die bijvoorbeeld met gipsvezels of OSB-platen kan worden uitgevoerd.

Constructie in totaal vijf lagen

Een combinatie van tussen- en sub-spantenisolatie bestaat uit in totaal vijf lagen:

  • Isolatie tussen de balken
  • Stoomrem / dampscherm, indien vereist door constructie
  • Latten en onder spantenisolatie
  • wandbekleding
  • Behang of schilderij.

Dampscherm of diffusie-open systeem?

Een dampscherm of dampremmende laag is niet verplicht voor onderdakisolatie. De algemene trend van thermische isolatie, vooral bij renovatie van oude gebouwen, is zeer duidelijk naar diffusieopenende systemen die in staat zijn om permanent en actief hun vochtbalans te reguleren. Ook hier - naast de algemene constructie van het dak en de structurele omstandigheden - is de aard van het isolatiemateriaal erg belangrijk. De meeste natuurlijke isolatiematerialen zijn zeer permeabel en capillair actief. Voor een diffusie-open isolatiestructuur komen ook speciale dampschermfolies in vraag, die het vochtinbreng in de isolatie minimaliseren, zonder de vochtregulatie door de isolatielaag als geheel te stoppen. De beslissing of een sub-spantenisolatie met of zonder dampremmende / dampbarrière wordt gemaakt, moet alleen door een vakman worden gemaakt.

Een extra installatieniveau door isolatie

Een ander voordeel van de isolatie van de ondermuur is dat hiermee een extra installatieniveau kan worden gecreëerd, bijvoorbeeld om elektrische leidingen te leggen. Als een dergelijke constructie niet nodig is, kan de isolatie ook worden gemaakt met isolatieplaten, die langs de omtrek zijn voorzien van messing en groef en van onderaf op de spanten zijn geschroefd. Op deze manier wordt een continue isolatielaag snel en met weinig werk gecreëerd.

Welke isolatiematerialen zijn geschikt voor isolatie onder de spanten?

De keuze van het optimale isolatiemateriaal hangt af van de individuele constructie van de dakspant. De maximaal mogelijke isolatiedikte hangt grotendeels af van de hoogte van de latten van de dakspant. Als de minimumvereisten van de EnEV 2014 voor het bereiken van een warmteoverdrachtscoëfficiënt (U-waarde) van 0,24 W (m2K) niet kunnen worden gehaald, is het noodzakelijk om een ​​extra panlat te creëren, zelfs voor een sub-dakspantisolatie die niet is gecombineerd met een tussentijdse dakspantilatie, Voor combinaties van de twee soorten isolatie, kan de sub-spantenisolatie dunner zijn ontworpen.

Flexibele keuze van isolatie

Voor een Untersparrendämmung zijn veel isolatiematerialen geschikt. Vooral bij de isolatie van oudere daken zijn flexibele isolatiematerialen in de vorm van fleeces of matten optimaal, omdat ze in staat zijn om de gaten in de daklatten volledig te vullen en daardoor uitlijnfouten van de latten te compenseren. Veel bouwers zullen beslissen - ook vanwege de lage prijs - voor isolatie van een ondermuur met matten van steen of glaswol, die ook de brandbeveiligings eigenschappen optimaliseren. Indien nodig komen isolatieplaten van EPS / polystyreen in aanmerking. Bovendien zijn veel natuurlijke isolatiematerialen geschikt voor isolatie onder de spanten, maar hebben ze een iets grotere isolatiedikte nodig om de EnEV-specificaties te behalen.

Kosten van isolatie van een ondermuur

De m2-kosten voor isolatie van een onderras worden geschat op 30 tot 70 euro. Voor een vrijstaand huis met 80 m2 vloeroppervlak, 140 m2 woonoppervlak en een hellend dakoppervlak van 120 m2 totale kosten tussen 3.600 en 8.400 euro. Ter vergelijking: een Aufsparrendämmung voor hetzelfde huis zou tussen de 18.000 en 24.000 euro kosten. Als de isolatie onder de spanten gecombineerd wordt met een nieuwe tussenliggende dakspantisolatie, zijn echter verdere investeringen nodig van 6.000 tot 9.600 euro.

Tabel 2: Kosten van isolatie onder een dakspant en isolatie van tussenliggende dakspanten

Dämmungsartonder raftersIsolatie tussen de balken
Kosten per m2 (EUR)30 – 7050 – 80
Kostgezinswoning (EUR)3.600 – 8.4006.000 – 9.600

Vrijstaand huis: gebouw met een dakhelling van 120 m2

Een isolatie van een deel van het dak kan publiek worden gefinancierd

Voor isolatie van de onderbouw en voor alle andere isolatieoplossingen kan overheidsfinanciering worden aangevraagd. De voorwaarde voor een KfW-beurs of een KfW-lening is de expertopinie van een energiedeskundige. Bovendien moet de geplande isolatie in het algemeen de minimale thermische isolatie-eisen van EnEV overschrijden. Financieringsopties zijn onder meer de KfW-subsidie ​​4230 (10% van de totale investering, maximaal 5.000 euro) of de KfW-lening 152 (0,75% rente, 7,5% afschrijvingssubsidie, maximaal 50.000 euro).

Tips & Tricks

Een Untersparrendämmung wordt door ervaren doe-het-zelvers ook als eigen bijdrage uitgevoerd. Voor de planning van deze isolatiemaatregel is echter in ieder geval deskundig advies vereist. Beslissingen over de keuze van het optimale isolatiemateriaal en de diffusiepermeabele of diffusiedichte structuur van het systeem moeten altijd door een competente adviseur worden genomen om planningsfouten en later kostbare renovaties te voorkomen.

Video Board: Isover verwerkingsfilm spouwmuur isolatie