Een rioolpomp voor de douche

De trend is naar de extra douche in de badkamer. Maar er zijn ook meer en meer andere redenen die een douche vereisen. Vaak zijn de rioolbuizen echter niet beschikbaar om een ​​douche overeenkomstig aan te sluiten. Oplossing hier creëert een rioolwaterpomp.

Talloze redenen voor uitbreidingen of verbouwingen van douches

In de afgelopen jaren is vastgesteld dat mensen niet langer alleen tevreden zijn met een badkuip. De trend is voor extra douchen. Daarnaast worden bestaande douches maar ook vaak opnieuw opgebouwd. De douches op etage zien er niet alleen bijzonder chique uit, ze vormen ook een belangrijk aspect van barrièrevrij leven.

De drainagegradiënt kan vaak niet voldoende worden geproduceerd

Daarnaast zijn er tal van uitbreidingen van woonruimte door middel van zolder of kelder uitbreiding. Vooral op de bovenste verdiepingen is het echter vaak nog moeilijker om vloerhoogte te krijgen om rioolbuizen te installeren met een voldoende hellingshoek. Zelfs in oude gebouwen zijn de mogelijkheden vaak enorm beperkt.

Diverse afvalwaterpompen voor douches met verschillende vereisten

De vakhandel biedt een hele reeks oplossingen voor dergelijke problemen. Dit zijn afvalwaterpompen die kunnen worden aangepast aan de speciale vereisten van de installatie van een douchebak of die ook helpen om een ​​barrièrevrij leven te realiseren. Het is dus belangrijk dat u een douche-afvoerpomp kiest volgens de directe vereisten:

  • Barrièrevrij woon- of inloopdouchebakken zonder riolering
  • extra installatie van een douchebak of reeds aangelegde rioolbuizen
  • Dientengevolge, te lage bouwhoogten met als gevolg minder gradiënt in de rioolbuis
  • Afvalwateraansluiting op conventionele afvoer (grijswater) of rioolwater (zwart water)
  • Naast het afvalwater van de douche moet nog meer afvalwater worden gepompt (wasbak of urinoir)

Drempels op de grond en zonder barrières

Volgens de respectieve taak biedt de gespecialiseerde handel talrijke oplossingsrichtingen. Vooral voor barrièrevrij wonen en zeer weinig ruimte, zou de installatie van een rioolwaterpomp onder het niveau van de douchebak een optie zijn. Veel rioolwaterpompen zijn vanwege hun constructiehoogten uitgesloten.

Neem de richtlijnen en DIN-voorschriften in acht

Er zijn echter bijzonder ondiepe afvalwaterpompen (bouwhoogte van ongeveer 10 cm) die in de gietvloer kunnen worden geïnstalleerd. Naast de afvoerleiding moet echter een leiding voor de elektrische installatie worden overwogen. In deze context (elektrische installatie) moet, naast de DIN-normen die van toepassing zijn op sanitaire voorzieningen, ook rekening worden gehouden met de richtlijnen van de VDE (Vereniging van Elektriciens).

Voor- en nadelen van kleine rioolwaterpompen

Het te benadrukken voordeel is de implementatie van een douchegebied op vloerniveau. Als een nadeel spelen de eigenschappen van een kleine pomp een rol. In de stroomsnelheid zijn deze gewoonlijk beperkt tot stroomsnelheden van ongeveer 20 liter per minuut. Geluidsisolatie daarentegen kan worden geïmplementeerd door de afvalwaterpomp in een geluiddicht bad te plaatsen.

Krachtige rioolwaterpompen

Daarnaast zijn er ook rioolwaterpompen, die direct naast de douchebak kunnen worden gemonteerd, bijvoorbeeld in een onderkast. Deze pompen zorgen niet alleen voor een groter debiet. Vaak kan verder afvalwater worden aangesloten en weggepompt. Inclusief urinoirs, spoelbakken of PD's. Afhankelijk van het systeem zijn de pompen uitgerust met een terugslagklep zodat er geen afvalwater kan teruglopen.

Verzamel afvalwater of vacuüm onmiddellijk

Daarnaast kan echter ook onderscheid worden gemaakt of het afvalwater eerst in een pompput moet worden opgevangen of onmiddellijk moet worden afgepompt, zelfs bij de laagste uitstroomhoeveelheden. Dit wordt opgelost door geschikte stopsystemen zoals drijvers. Het is in dergelijke systemen echter belangrijk dat de pompen niet drooglopen.

Pompsystemen voor afvalwaterpompen

Afhankelijk van het systeem kunnen het zuigpompen of centrifugaalpompen zijn. De laatste pompen hebben het voordeel dat, afhankelijk van de kogeldoorvoergrootte, een bepaalde hoeveelheid vaste stoffen ook in het afvalwater aanwezig kan zijn. Hiervoor moet het inlaatgedeelte volledig worden uitgewisseld in de te zuigen vloeistof. Zuigpompen kunnen zelfs kleine hoeveelheden water pompen.

Tips & Tricks

In kelders wordt aanbevolen om een ​​conventionele afvalwaterpomp voor de kelder te vergelijken met een hefsysteem met opvangbak.

Video Board: 01 Rioned Help mijn riool doet het niet