Rapporteer waterschade zo snel mogelijk

Om altijd veilig te zijn bij verzekeringsmaatschappijen, moet waterschade onmiddellijk worden gemeld of, zoals gewoonlijk in de voorwaarden van het contract wordt vermeld, onmiddellijk. Dit geldt ook voor rapportage aan een eigenaar of verhuurder wiens verzekering ook onmiddellijke informatie vereist.

Mondelinge en schriftelijke vorm

Aangezien een verzekeringsmaatschappij in de loop van de daaropvolgende regulering van de waterschade formele fouten kan gebruiken om niet te betalen, moet de melding van de waterschade per correspondentie en per telefoon gebeuren.

Hiervoor is een e-mail voldoende als een flankerend bericht, dat op zijn best al enkele eerste foto's van de documentatie oplevert. De mondelinge kennisgeving moet onmiddellijk worden bevestigd en in gedrukte vorm worden bewaard.

Tips & Tricks

Als u niet zeker weet welke verzekeringsmaatschappij verantwoordelijk is voor de afhandeling van claims, moet u dit melden aan de bouwverzekeringsmaatschappij, evenals de woning- en huisverzekering en de eigenaar van het gebouw. Dit is ook van toepassing in het geval dat de verzekeringsmaatschappij of zijn vertegenwoordigers aanvankelijk niet in aanmerking komen.

Video Board: MailCampaigns Doeltreffende e-mail marketing software