Een waterschadeherstel kan duur zijn

Als een waterschadeherstel moet worden uitgevoerd, kan dit gepaard gaan met aanzienlijke structurele complexiteit. Als het metselwerk en vloerbedekking worden aangetast, leidt dit tot de tijdelijke onbewoonbaarheid van de getroffen ruimtes of het hele appartement. Vóór het herstel van waterschade moet een gedetailleerd schema worden opgesteld.

Wat te doen als een waterschade

Veel variabelen bepalen de kosten van een waterschadeherstel. Naast de omvang van de schade spelen de snelheid, het seizoen en de kostenherstel de hoofdrol.

De eerste maatregelen moeten zo veel mogelijk worden genomen tijdens de ontwikkeling van de waterschade. Deze omvatten het afsluiten van de watertoevoer, het onderbreken van het stroomnet en het verzamelen van bedreigde en waardevolle voorwerpen.

Afhankelijk van de plaatselijke omstandigheden en het type waterschade, moet alles worden geprobeerd om de schade te minimaliseren. Dit omvat ook acute afdichtingswerkzaamheden, bijvoorbeeld in het geval van een infiltrerende overstroming.

Wanneer de fase van acute opkomst voorbij is, moet de waterschade zo snel mogelijk worden gemeld. Afhankelijk van de situatie moet de verantwoordelijke verzekeringsmaatschappij, de eigenaar van het gebouw, mondeling en schriftelijk worden geïnformeerd

Elimineer de waterschade

De eerste stap bij het herstel van waterschade is het veiligstellen van fysieke schade die mogelijk is opgetreden. Als er schade aan de statica is toegebracht, moet indien nodig de brandweer of een professionele hulpdienst worden gebeld.

Om het komende herstel van waterschade te plannen, moeten foto's van alle schade worden gemaakt. Voor de verzekering moet een taxateur worden aangevraagd, indien deze nog niet in opdracht van de verzekeraar is.

Het snelle en uitgebreide drogen van waterschade is de kerntaak van waterschadeherstel. Er moet een werkplan worden opgesteld met de taxateur, indien van toepassing, de eigenaar van het gebouw en eventuele professionele dienstverleners.

Afhankelijk van de intensiteit en omvang van de schade speelt de droogtijd van de waterschade, naast eventuele noodzakelijke structurele maatregelen, de centrale rol. Het spectrum varieert van eenvoudig uitdrogen tot het gebruik van zware pompen, blowers en speciale ontvochtigingstechnieken.

Plan proces en inspanning

Bij het opstellen van het drainage- en herstelplan voor sanering van waterschade, moet rekening worden gehouden met de bruikbaarheid en de benodigde tijd. Welke kamers en functies falen in welke periode en in welke mate, spelen een cruciale rol, zowel voor de verzekering als voor de persoonlijke levensstijl tijdens het herstel van waterschade.

Als bijvoorbeeld een afwatering van de dekvloer nodig is, zijn de aangetaste gebieden meestal volledig bruikbaar. In de keuken of badkamer wordt, naast het tijdelijke verlies van leefruimte, het functionele falen toegevoegd. In dit geval moet het herstelplan voor waterschade praktische oplossingen bevatten, zoals externe huisvesting en terugbetaling.

Alle geplande maatregelen moeten worden besloten en bevestigd in nauwe samenwerking met de verantwoordelijke verzekeringsmaatschappij (en) om de terugbetaling van de kosten te garanderen.

Tips & Tricks

Als u tijdens het herstel van waterschade een alternatieve woning vindt met familieleden of vrienden, onderhandel dan een forfaitaire som van de verantwoordelijke verzekeringsmaatschappij en verwijs naar het alternatief om een ​​hotel te kopen.

Video Board: Waarom water toch gevaarlijk kan zijn voor je waterdichte smartphone