Welke huurvermindering is geschikt voor waterschade


Hoe verschillend een waterschade ook is in de oorzaak en ernst, zo ongelijk is de bepaling van een redelijke huurvermindering. De algemene tabel voor huurvermindering vermeldt precedenten die een ruwe schatting mogelijk maken. Dit houdt rekening met de directe en indirecte gevolgen van waterschade.

Soorten schade en gevolgen

Bij een waterschade denken veel mensen aan een waterpijpbreuk met daaropvolgende overstromingen of een vol met regenwater kelder. Naast dit type waterschade met directe effecten zoals muurbevochtiging, vernietiging van meubels, hout en behang, zijn er verschillende andere gradaties.

Condensatie kan zich in enorme hoeveelheden voordoen en kan leiden tot een onbeduidend minder destructieve waterschade. Naast de oorzaak van ventilatiegedrag en temperatuurverschillen kunnen constructietekorten van deze "condensatie" optreden. Een andere veel voorkomende oorzaak zijn lekkende kaders van ramen en deuren en kapotte dakbedekkingen.

Naast de schade die direct door het water wordt veroorzaakt, zijn er ook redenen die een huurvermindering toelaten. Dit omvat de maatregelen om de waterschade en mogelijke afname van de residentiële waarde tijdens het droogproces te elimineren. Na een waterschade kan de hoeveelheid redelijke huurvermindering veranderen.

Woonsituatie en juridische situatie

Een huurvermindering is altijd mogelijk en wettig, zelfs als de verhuurder niet in gebreke is gebleven. Het recht op huurvermindering is onderworpen aan de garantieverplichting, die een verhuurder ingevolge de huurwet tegen de huurder aangaat. Bepalend is de woningreductie, die niet wordt beïnvloed door de oorzaak en de remedie.

In het geval van een geschil is het vaak raadzaam om een ​​onafhankelijke deskundige en, als arbitragecommissie, mogelijk consumenten- of huurdersbescherming in te schakelen. In het geval van waterschade veroorzaakt door de huurder, zoals een gelekte wasmachine of een aquarium, is huurvermindering niet mogelijk.

Huurverlaging schriftelijk weergeven

Als een huurvermindering moet worden uitgevoerd, moet dit schriftelijk worden gedaan en moet deze zowel de schadebeschrijving als het bedrag van het reductiebedrag bevatten. Van reductietarieven van meer dan 25 procent moet een advocaat of de bescherming van de huurder altijd worden ingeschakeld. In geval van onenigheid over het bedrag van het quotum, kan het behouden verschil door de huurder op een andere rekening worden geparkeerd.

Een redelijke termijn voor het elimineren van de waterschade vloeit voort uit de aard van de schade. In het geval van een noodzakelijke volledige renovatie van een meer ernstige schade, kan de huurvermindering worden aangepast aan de woningreductie wanneer de bouwmaatregelen beginnen. Een typisch voorbeeld is het weglekken van doorweekte muren, waardoor de kamer tijdelijk onbewoonbaar kan worden.

Overweeg extra kosten met betrekking tot herinrichting

Een huurverlagingspercentage verwijst altijd naar de bruto huur inclusief bijkomende kosten. Bovendien kan de stijging van de bijkomende kosten, bijvoorbeeld als gevolg van een hoog elektriciteitsverbruik tijdens de renovatie en reparatie van de waterschade, in aanmerking worden genomen bij de huurvermindering.

Reductiebedrag voor directe schade

Directe waterschade is geclassificeerd als direct vocht of fysiek beschikbaar water. Gevolgconsequenties die vervolgens de woonwaarde beperken, moeten worden toegewezen aan de indirecte soorten schade.

Tot 10 procent huurkorting

 • Staand water in de kelder
 • Incidenteel lekken van water door het plafond
 • Watervlekken op vloeren, muren of plafonds
 • Vochtig of nat venster of latei

10-25 procent huurkorting

 • Lekkend dak waardoor water binnendringt
 • Volledig bevochtigde raam voorzijde

25-50 procent huurkorting

 • Defecte afvalwaterafvoer in toilet, wastafel en badkuip
 • Druipend water op het plafond of de muren

50-100 procent huurkorting

 • onbewoonbaar
 • Overstromingen ook door regenwater
 • Volledige bevochtiging van het appartement

Reductiebedrag voor indirecte schade

Als leidraad voor de huurvermindering is altijd de bewoonbaarheid op de voorgrond. Schimmels en geuren beïnvloeden de kwaliteit van leven of wonen, evenals de noodzakelijke structurele maatregelen voor het elimineren van schade. Er is geen huurvermindering mogelijk als de condensatie van een nieuw gebouw kan worden geregeld door het ventilatiegedrag. Een uitzondering vormen de mogelijke extra stookkosten in het stookseizoen Vocht in de kelder van oude gebouwen wordt door de rechter ook niet als reductiereden gezien.

Tot 10 procent huurkorting

 • Verblinde isolatieglasramen
 • Verhoogde warmtevraag in het nieuwe gebouw tegen condensatie
 • Geluidshinder door bouwwerkzaamheden om de schade buiten het appartement te herstellen
 • Roestig leidingwater
 • Schimmelvorming in het binnenbad
 • Gegolfd tapijt
 • Onvolledige renovatie na schadeherstel

10-25 procent huurkorting

 • Kromgetrokken en lekkende raamkozijnen
 • Muur breekt met optische, maar geen structurele relevantie
 • Bevochtigde buitenmuren zonder interne bevochtiging
 • Gebroken of gebarsten parket of laminaat

25-50 procent huurkorting

 • Nat tapijt
 • Stolken af ​​en of brak water, zelfs na luchten
 • Watervlekken en andere visuele beperkingen
 • Instorting bedreigde binnenmuur
 • Lichte schimmelinfectie in verschillende kamers
 • Verontreiniging van leidingwater

50-100 procent huurkorting

 • Installatie en bediening van droogapparatuur zoals blowers
 • Ontsteking in alle kamers
 • Oude geur
 • Schimmelinfectie, zelfs als het zou worden vermeden door constante luchten
 • Voltooi nutteloosheid van een kamer tijdens schade-eliminatie
 • Met uitsterven bedreigde buitenmuur of dragende muur

Tips & Tricks

Over het algemeen moet u proberen een gemeenschappelijke oplossing te vinden met de verhuurder in geval van waterschade. In de meeste gevallen is de verhuurder net zo geïnteresseerd in het elimineren van de geleden schade als u als huurder. Daarom moet u de huurvermindering niet begrijpen als een middel om druk uit te oefenen, maar als een passende waarde.


Video Board: