Welke inhoud heeft een brandblusser?


Zeer weinig gebruikers weten wat zich in hun brandblusser bevindt. Het is erg belangrijk om de inhoud van uw brandblusser te kennen, zodat kan worden geschat welk materiaal moet worden verwijderd. Afhankelijk van het materiaal dat wordt verbrand, is de juiste inhoud van één brandblusser een andere.

Brandklasse en inhoud

Naast een drijfgas in een brandblusser, moet u natuurlijk altijd een blusmiddel insluiten. Deze blusstof verschilt afhankelijk van de toepassing. Daarom moet speciaal voor het privé-huishouden zeer zorgvuldig worden betaald aan de brandklasse.

Besteed aandacht aan de vetverbranding

Nooit, bijvoorbeeld, brandklasse F, dat wil zeggen brandend vet of bakolie, moet worden gedoofd met water. In de keuken moet daarom alleen een speciale vetbrandblusser worden gebruikt. Voor dit doel mogen noch de ABC-poederblusser noch een schuimblusser worden gebruikt.

Brandklasse van A tot F

  • Klasse A - vaste stoffen - schuim, ABC-poeder of blusdeken
  • Klasse B - vloeibare of vloeibare stoffen - schuim, ABC-poeder en BC-poeder
  • Klasse C - gasvormige stoffen - ABC-poeder, BC-poeder
  • Klasse D - metaal - droog zand, D-poeder, metaalbrandpoeder of droog cement
  • Klasse F - vet - vetbrandblusser, blusdeken, speciale geschikte blusspray

Scheiding van inhoud en drijfgas

Afhankelijk van het type brandblusser, de inhoud, zo wordt het blusmiddel ofwel gescheiden gehouden van het drijfgas of wordt het vanaf het begin met elkaar gemengd. Als het drijfgas afzonderlijk in de container wordt bewaard, is een extra container nodig om het drijfgas in de blusser op te slaan.

Laadblusser of permanente brandblusser

In permanente druk blusmiddelen worden blusmiddel en drijfgas gemengd opgeslagen. Dientengevolge worden hogere eisen gesteld aan de sterkte van de behuizing. Maar het is ook eenvoudiger en gemakkelijker te verwerken in een privé-context.

In een oplader blusser zijn in principe dezelfde inhoud. Ze vloeien echter alleen in elkaar door de bediening van de trigger. Als een resultaat neemt deze blusser enige tijd in beslag totdat deze operationeel is.

Tips & Tricks

In het appartement is schuim de betere keuze als blusmiddel. Het ooit erg populaire poeder verpest je elektronische apparaten, omdat het poeder als een fijne wolk uit de brandblusser verdwijnt en doordringt in de ventilatiesleuven van tv, stereo en laptop. De apparaten zullen dan zelden functioneel zijn.


Video Board: Een brand blussen | Welk type brandblusser heb ik nodig?