Waar is de ondersnijding van een trap?

Het woord "ondersnijding" wordt vaker gebruikt in de trappenhuisconstructie. Voor de ondersnijding zijn er zelfs structurele regels die de minimum- en maximumafmetingen regelen. Wat wordt bedoeld met deze term - en wat is het ondersneden goed voor? Lees hier wat het is en welke regels moeten worden nageleefd.

Trappenconstructie: wat is een undercut?

De trapnorm DIN 18065 specificeert precies wat een ondersnijding is. (Bijna) Elke stap heeft een voorrand die iets verder reikt dan de verticale riser: de horizontale maat van dit kleine deel is de ondersnijding.

De ondersnijding steekt dus een paar centimeter boven het respectievelijke onderliggende niveau uit en vergroot dus het loopvlak. Dit is erg handig, want een groter uiterlijk zorgt voor meer veiligheid.

Hoe groot moet de undercut zijn?

De ondersnijding van een open trap moet volgens de voorschriften ten minste 3 cm bedragen: een open trap heeft openingen tussen de afzonderlijke treden, de stootborden ontbreken. De ondersnit beschermt dus de gebruiker van de trap om de opening binnen te gaan.

In het geval van wettelijk vereiste gesloten trappen, dwz als er geen openingen tussen de treden zijn, moeten de ondersnijdingen zo lang zijn dat er ten minste 26 cm brede toegangsruimten worden gecreëerd.

Als de gesloten trap volgens de bouwwet niet noodzakelijk is, zijn loopvlakken van ten minste 24 cm vereist, inclusief draadsnijden. Als de maat wordt bereikt zonder ondersnijding, kan de kunstmatige stapverlenging ook worden weggelaten.

Hoe lang mag de ondersnijding op de trap zijn?

De ondersnijding van elke trede mag niet langer zijn dan 5 cm, anders bestaat het risico dat u met de voet wordt betrapt. Als deze maatregel niet voldoende toegang biedt, is er een andere manier om de gesloten trap te beveiligen:

Het kantelen van de risers dient om de ingangsvlakken te vergroten, zonder dat de trap meer ruimte heeft om te nemen. Een praktische oplossing!

Tips & Tricks

Met een zeer steile gesloten trap kunt u het toegangsgebied ook vergroten door de risers opnieuw in te stellen.

Video Board: Freestyle kanotrainingen voor junioren