Las met een gasfles

Bij het lassen worden de beste resultaten bereikt bij het werken met zogenaamd inert gas. Het verdringt de atmosferische zuurstof, stikstof en waterstof rond de las. Lassen met een gasfles vereist enige oefening en juiste selectie van het beschermende gas. Kopen, huren en verhandelen is mogelijk.

Referentie- en handelsprincipe

Beschermende gassen voor lassen worden technische gassen genoemd. In tegenstelling tot voortstuwings- en verwarmingsgassen worden ze daarom in bouwrelevante handel verkocht. Het is niet mogelijk om de gasfles bij het tankstation te kopen of om te ruilen.

Gebruikelijke leveranciers zijn bouwmarkten en bouwmaterialenhandelaren. Gasflessen kunnen worden gehuurd, gekocht of geruild. Net als bij andere gasflessen draagt ​​de dealer de verantwoordelijkheid voor voldoende duurzaamheid en de juiste technische TÜV-test. Wanneer een gasfles wordt geretourneerd, zullen de meeste dealers deze naar behoren verwijderen.

Lasmethoden met inert gas

Inert gaslassen is veeleisend en wordt op zes manieren gebruikt:

  • Met wolfraamgas afgeschermd booglassen met niet-afsmeltende elektrode
  • Tungsten gas welding (TIG) met open lichtboog
  • Plasmalassen met ingesnoerde boog
  • Metaal inert gas lassen met een smeltelektrode
  • Metallinertgasschweißen (MIG) in Edelgasmilieu
  • Metaalactief gaslassen (MAG) met koolstofdioxide of zuurstof in het gas

Regels en voorschriften

Afhankelijk van de verschillende lasmethoden en de verschillende metalen en legeringen, zijn er ongeveer veertig veel voorkomende soorten inert gas. Ze worden toegewezen aan zowel de mogelijke methoden als de metalen en legeringcomponenten. Om de juiste en goed gevulde gasflessen voor het lassen te verkrijgen, moet de verkoper gekwalificeerd zijn.

Alle beschermende gassen voor lassen zijn vrij verkrijgbaar. Deze toegankelijkheid ontslaat de gebruiker echter niet van de bouwkundige voorschriften waaraan bij laswerkzaamheden volgens DIN EN 1090 moet worden voldaan. Sommige laswerkzaamheden vereisen zelfs speciale kwalificaties. Over het algemeen zijn de volgende elementaire gascomponenten beschikbaar in gasflessen:

  • Acetyleen gebruikt bij gaslassen en solderen
  • Zuurstof, waarmee metaal ook kan worden gesneden door middel van branden
  • Specifiek inert gas voor MAG-lassen
  • Argon voor MIG- en TIG-lassen

In principe kunnen alle laswerkzaamheden door iedereen worden uitgevoerd. De beperking vloeit voort uit het resultaat. De DIN EN 1090 of vergelijkbare normen in de voertuigconstructie bepalen de duurzaamheid en sterkte van de lassen. Leken voldoen bijna nooit aan deze normen.

Tips & Tricks

Als u tegen de wind beschermd bent, kunt u het beschermgasverbruik met de helft verminderen.

Video Board: GASLOOS MIG-MAG LASSEN MET GEVULDE DRAAD (FLUX CORED GMAW)