Verloren werksleutel - wat te doen?

Er is geen universele wettelijke regeling voor het geval dat een taakcode verloren is gegaan. Factoren zoals mate van nalatigheid, type sluitsysteem en type verzekering zijn doorslaggevend. Met passende voorzieningen kan de financiële aansprakelijkheid worden beperkt of opgeschort.

Ruwe nalatigheid

Wanneer een werksleutel verloren gaat, is de eerste vraag hoe het verlies tot stand is gekomen. In geval van bewezen grove nalatigheid blijft de verliezer bijna altijd op de gemaakte kosten. Dit kan enkele duizenden euro's bedragen voor complexe sluitsystemen.

Grove nalatigheid stelt ook verzekeringsmaatschappijen vrij van de verplichting om te betalen. Voorbeelden van grove nalatigheid zijn het uitlenen van een privé-sleutelhanger inclusief de werksleutels. Het verzenden van werksleutels per post of het opslaan onder een deurmat telt als grove nalatigheid.

Gedeeltelijk, volledig of niet-aansprakelijkheid

Indien grove nalatigheid is uitgesloten, bepalen verschillende randvoorwaarden de mate van aansprakelijkheid.

  • De aansprakelijkheid van de werkgever dekt sleutelverlies.
  • De persoonlijke aansprakelijkheidsverzekering van de werknemer wordt uitgebreid tot het verlies van zogenaamde "openbare" sleutels.
  • Er is een eigen bijdrage of aftrekbaar in de verzekeringsdekking.
  • Binnen de overeengekomen zorgplicht van de werknemer is een evenredige aansprakelijkheid vastgelegd in de arbeidsovereenkomst.
  • Het type vergrendelingssysteem biedt een forfaitair bedrag voor de reproductie van werkcodes.

Zeer grote sluitsystemen regelen niet alleen het openen en sluiten van deuren en poorten. Vaak zijn alarmsystemen gekoppeld of zijn machineprocessen gedeeltelijk geregeld. Op het gebied van arbeidsrecht kan de werkgever, zelfs bij gebrek aan nalatigheid, een geldige waarschuwing aan de werkgever afgeven.

Tips & Tricks

Wanneer u een taak start die u sleutels geeft, moet u eventuele aansprakelijkheidsproblemen onmiddellijk oplossen. De verordening moet schriftelijk worden vastgelegd - idealiter als onderdeel van het arbeidscontract. Als de werkgever een dienovereenkomstig uitgebreide privé-aansprakelijkheidsverzekering moet afsluiten, moet hij de differentiatie van de verzekeringspremie overnemen.

Video Board: Cartoon Caillou | Caillou en de Verloren Sleutel | Nieuwe Hele Caillou Afleveringen | Nederlands